Pokyny k sút'aži

16. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2019 pre žiakov SOŠ

SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Európsky inštitút medi (predtým Stredisko medi) vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi. Súťaž prebehne prostredníctvom internetu.

Podmienky prihlásenia do súťaže:

Priebeh súťaže:

Harmonogram súťaže:

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná literatúra je dostupná na stránke www.copperschool.com pod menu PRÍPRAVA.

Stanovenie poradia pre súťaž jednotlivcov.

Ceny pre víťazov súťaže jednotlivcov:

Stanovenie poradia pre súťaž škôl

Ceny pre víťazov súťaže škôl:

Ing. Felix Dömény v.r.
SPŠS Bratislava